O nas (About us)

Wojtek, Sr.
Tata
Wiek: 39
Inspiruje siebie i innych do ubogacania życia. Posiada wiele rozmaitych pasji takich jak sport (podwójny-Ironman, Lake Placid i Nicea, rekord życiowy 10:56:13; zwyciężca zawodów traithlonowych na olimpijskim dystansie Chełmno 2010), obce języki i kultury, taniec, śpiew, edukacja biznesowa.
Zawodowo Członek Zarządu oraz Chief People Officer firmy AmRest, największego operatora sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej (marki takie jak: Starbucks, KFC, PH, BK, Applebee’s, freshpoint, Rodeo Drive, La Tagliatella) zatrudniającego ponad 20.000 pracowników w 8 krajach w tym również w USA i Hiszpanii.
Moja główną pasją jest moja rodzina. Mam nadzieję, że rodzinny sabbatical będzie tego najlepszym dowodem.

Znaki szczególne: głodny przygód, z wieloma pasjami, wytrwały, łatwo przystosowujący się, uczący się całe życie
Języki obce: Polski, Angielski, Hiszpański, Niemiecki (Rosyjski, Flamadzki, Włoski – poziom podstawowy)

Motto życiowe: “Wszystko jest Możliwe”

Wojtek, Sr.
Father
Age: 39
Passionate about inspiring and bringing a more fullfilling life.
Enjoys living a rich life full of diverse passions and activites such as sports (double-finsher of Ironman, Lake Placid, US, and Nice, FR, with PB 10:56:13; winner of Olympic Distance Triathlon in Chełmno, Poland), foreign cultures and languages, dance, singing, business education. Professionally, CPO & Managing Director of AmRest, the largest independent restaurant  company in CEE (Starbucks, KFC, PH, BK, Applebee’s, freshpoint, Rodeo Drive, La Tagliatella) with 20.000 employees and operations in 8 countries including the US and recently Spain.
My number one passion is my family and I hope our family sabbatical will be a true reflection of that.

Key descriptors: adventuresome, passionate, resilient, adaptable, life-long learner
Language: Polish, English, Spanish, German (Basic: Russian, Dutch, Italian)

Life motto: “Anything is Possible”

Ania, Sr.
Mama
Wiek:38
Kocha yogę i qigong; szukając równowagi w życiu pragnie być cudowną mamą i żoną, chce także realizować swoje zawodowe pasje. Certyfikowany Coach ICF, wspiera najwyższą kadrę menedżerską w  osobistym rozwoju, w stawaniu się wyjątkowym liderem dla samego siebie i innych, w osiąganiu życiowej harmonii i spełnienia; pracuje z kobietami w okresie macierzyństwa; marzy o założeniu własnej szkoły.
Oczekuje, że sabbatical będzie wielką wewnętrzną przygodą oraz niezwykłą okazją do spotkania z samą sobą, naładowania życiowych baterii.

Motto życiowe: „Odkrywaj siebie, podążaj własną drogą”

Języki obce: Polski, Angielski

Ania, Sr.
Mother
Age:38
Loves yoga and qigong, looking for balance in live being a wonderful mother and wife and also doing her professional passions; certified ICF Coach supporting executives to be great leaders; helping women in their maternity time and personal growth; dreaming about her own school; Expects this sabbatical to be also a great internal adventure, amazing opportunity for meeting herself and recharging batteries. 

Motto: „Discover yourself, follow your way”

Languages: Polish, English

Wojtek, Jr.
Syn
Wiek: 10
Muzyka stanowi dużą część życia Wojtusia. Gdziekolwiek Wojtuś jest, albo coś śpiewa albo gra. Wojtuś gra na organach oraz skrzypcach oraz uczy się grać na flecie i harmonice (łatwiej je zabrać długą podróż).
Wojtus jest dumnym członkiem Wrocławskiego Katedralnego Chóru Chłopięcego(Pueri Cantores Wratislaviensis). Do jego innych pasji należą Gwiezdne Wojny, gry łamigłówki i generalnie odkrywanie świata.

Znaki szczególne: muzykalny, radosny i pełen pozytywnej energii, nie boi się ciężkiej pracy, z pasją, ciekawy
Języki obce: Polish, Angielski (poziom podstawowy)

Wojtek, Jr.
Son
Age: 10
Music is a big part of Wojtus’s life. Whenever Wojtus is anywhere he either sings or plays music. He can play the piano and violin and learning to play harmonica and flute (easy instruments to bring along on a sabbatical).
Wojtus is a proud member of the Wroclaw Cathedral Boys Choir (Pueri Cantores Wratislaviensis). His other passions include Star Wars, brain games, and generally discovering the mysteries of the world.

Key descriptors: musical, playful, positive energy, hard-working, passionate, curious
Languages: Polish, English (basic)

Ania,  Jr.
Córka
Wiek: 8
To czym muzyka jest dla Wojtusia, balet i taniec są dla Ani. Kocha taniec oraz projektowanie i wykonywanie ubrań. Choć lekko nieśmiała, Ania uwielbia występy na scenie i wystawianie własnej choreografii. Jest młodą obiecującą artystką i ma charakter.
Znaki szczególne: z pasją, muzyklana, empatyczna, świetny obserwator, szybko się uczy
Języki obce: Polish, Angielski (poziom podstawowy)

Ania,  Jr.
Daughter
Age: 8
What music is for Wojtus, ballet and dancing is for Ania Jr. She loves dancing as well as designing and making clothes. Though shy at first she loves being on stage and performing her own choreography. She is a growing artist and quite a character in many ways.

Key descriptors: passionate, musical, empathetic, perceptive, fast learner
Languages: Polish, English (basic)